Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Den pro rodinu

Den pro rodinu
V sobotu jsme šli do parku, kde probíhal Den pro rodinu. Byly tam různé stanoviště, které jsme obcházeli. Jako odměnu za splnění jsme dostávali sladkosti nebo malý hopík. Dělali jsme placky, které se každý mohl sám navrhnout.

Kluci si hráli fotbal. Házeli míčky do nějakého namalovaného zvířete. Na chvilku se někdo díval na divadlo. A potom začalo pršet a byla bouřka, tak jsme šli do střediska. Dostali jsme plno sladkostí sebou. Tak jsme o ně ve středisku hráli šipky. To co zbylo, se večer rozdělilo a snědlo.