Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Bankety

Jedná se o  průběžný celoroční projekt, při kterém jsou klienti absolvující internátní pobyt v SVP seznamováni s etiketou zaměřenou na slušné chování při běžných každodenních událostech  (stravování,  na veřejnosti, ve vztahu k ženě, starším lidem apod.) a na společenské chování při slavnostním stolování. Projekt je vždy v každé skupině zakončen slavnostním banketem (hostinou ) na Středním odborném učilišti v Domažlicích, při kterém se naši klienti ve společenském chování a stolování zdokonalují a zkouší si jej v praxi. Součástí je vždy exkurze v prostorách provozoven praxe jednotlivých odborných předmětů, což vedlo u některých starších dětí k ovlivnění výběru jejich studijního oboru na střední škole.

 • O nás

  Středisko výchovné péče (SVP) Domažlice. Hlavním záměrem našeho zařízení je pomoci klientům (dětem, jejich rodinám, školám) při řešení a zvládání jejich problémů s chováním.

 • Kontakt

  Středisko výchovné péče Domažlice
  Kozinova 101, Domažlice 344 01

  Mobil: +420 774 715 265
  Mobil: +420 774 717 526
  E-mail: info@svp-domazlice.cz
  Web: www.svp-domazlice.cz