Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Bankety

Jedná se o  průběžný celoroční projekt, při kterém jsou klienti absolvující internátní pobyt v SVP seznamováni s etiketou zaměřenou na slušné chování při běžných každodenních událostech  (stravování,  na veřejnosti, ve vztahu k ženě, starším lidem apod.) a na společenské chování při slavnostním stolování. Projekt je vždy v každé skupině zakončen slavnostním banketem (hostinou ) na Středním odborném učilišti v Domažlicích, při kterém se naši klienti ve společenském chování a stolování zdokonalují a zkouší si jej v praxi. Součástí je vždy exkurze v prostorách provozoven praxe jednotlivých odborných předmětů, což vedlo u některých starších dětí k ovlivnění výběru jejich studijního oboru na střední škole.