Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Středisko výchovné péče Domažlice

„…máme s dítětem problémy... má potíže v komunikaci s vrstevníky nebo dospělými... má problémy v kolektivu.... vůbec nás neposlechne... chodí pozdě domů… řešíme krádeže peněz…opakovaně rozbíjí věci, je agresivní, ničeho si neváží…nechodí do školy…nepracuje ve škole, propadá, je vulgární… nemá kamarády….chytil se party…“

….tyto, ale i jiné problémy vedou rodiče, děti i učitele k vyhledání odborné pomoci, kterou jsme schopni nabídnout.

Středisko výchovné péče v Domažlicích bylo založeno 1. 1. 1994 (původně při DD Staňkov), později legislativními úpravami přešlo pod DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň a od roku 1. 1. 2004 fungujeme ve „vile Mařence“ v Domažlicích.

Prioritou námi poskytovaných sužeb je individuální přístup ke klientovi, snažíme se řešit příčiny nikoli pouze důsledky problémového chování. Hlavním cílem naší práce je prevence rizikového chování (od školního selhávání, přes narušené vztahy v rodině, problémy ve vrstevnických vztazích atp.)

Naším specifikem je již dlouholetá práce s terénu s dobře vybudovanou sítí pomáhajících organizací, kdy umíme nabídnout naším klientům komplexní pomoc. Snažíme se o vytvoření bezpečného prostoru, kdy společně s našimi klienty hledáme společně cestu v náročných životních situacích. 

Poskytované služby se opírají o kvalitní diagnostiku klienta, nabízíme poradenství, reedukačně-terapeutické činnosti. Pracujeme individuálně, nabízíme i práci se skupinou (skupinové terapie, práce s třídním kolektivem).

V případě dlouhodobých závažných projevů rizikového chování nabízíme dvouměsíční internátní pobyt.