Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Nabídka činností - školní rok 2019/2020


PORADENSKÉ SLUŽBY –odborné individuální poradenství určené dětem s výchovnými a osobnostními problémy; podmínkou je přítomnost rodičů. Klientům, pro které je středisko těžko dostupné, nabízíme poradenské dny na školách a na pracovištích OSPOD. Jedná se o poradenství probíhající formou individuálních pohovorů v přítomnosti rodičů. Dle dohody je na školách možná i účast třídního učitele, výchovného poradce.
 • PORADENSKÉ DNY NA ŠKOLÁCH – na žádost konkrétní školy
 • PORADENSKÉ DNY NA PRACOVIŠTÍCH OSPOD - v Klatovech, Sušici, Horažďovicích, Tachově, Stříbře. Dítě nemusí být klientem OSPOD.
 • SPOLUÚČAST a POŘÁDÁNÍ případových konferencí ve spolupráci s OSPOD, Probační a mediační službou, PČR, školami.
 • METODICKÉ KONZULTACE PRO UČITELE.

 
DIAGNOSTICKÉ SLUŽBY – psychologické, etopedické, psychiatrické.

TERAPEUTICKÉ SKUPINY - Jedná se o terapeutický program určený dětem s problémy v komunikaci a v sociálních dovednostech. Cílem programu je za pomoci terapeutických technik, prvků ze zážitkové pedagogiky, výtvarných prvků a nácviku sociálních dovedností odstranit nebo alespoň zmírnit výše uvedené problémy. Setkání probíhají jednou týdně v budově SVP Domažlice

 • ČTYŘLÍSTEK – ambulantní terapeutická skupina určená pro žáky 3.-5. tříd, schůzky se budou konat každé pondělí odpoledne
 • MOST – určený pro žáky 6.-9. tříd, schůzky se budou konat každý pátek odpoledne
 • časy konání terapeutických skupin upřesníme po dohodě s jednotlivými zájemci
 • realizace terapeutických skupin bude možná až od 2. pololetí!!!


INTERNÁTNÍ POBYT V SVP DOMAŽLICE – poskytujeme dvouměsíční internátní pobyty dětem s poruchami chování, s problémy ve vztazích a komunikaci v rodině nebo v širším sociálním prostředí. V rámci pobytu nabízíme: komplexní diagnostiku, individuální a skupinovou terapii, spolupráci s rodinou (individuální i skupinovou), spolupráci s kmenovými školami klientů během pobytu i po jeho ukončení, následnou péči po ukončení pobytu.

Nabídka služeb SVP v Domažlicích je bezplatná (hradí se pouze internátní pobyt).

 

 • O nás

  Středisko výchovné péče (SVP) Domažlice. Hlavním záměrem našeho zařízení je pomoci klientům (dětem, jejich rodinám, školám) při řešení a zvládání jejich problémů s chováním.

 • Kontakt

  Středisko výchovné péče Domažlice
  Kozinova 101, Domažlice 344 01

  Mobil: +420 774 715 265
  Mobil: +420 774 717 526
  E-mail: info@svp-domazlice.cz
  Web: www.svp-domazlice.cz