Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Ambulantní oddělení - tel. 774 717 526

Pracovní doba - 8 - 17h


Spolupráce se střediskem je na bázi dobrovolnosti, ochoty a zájmu o tuto spolupráci.

V rámci ambulantní spolupráce dochází klient s rodiči na setkání zpravidla v měsíčních intervalech (v případě potřeby je možné intervaly mezi schůzkami zkrátit nebo prodloužit). V průběhu setkání probíhají reedukačně terapeutické činnosti, poradenství, diagnostika (psychologická, speciálně pedagogická), terapeutické vedení klienta i rodičů.

Reedukace je souhrn metod a postupů určité převýchovy. Reedukačně terapeutické činnosti se účastní rodiče (zákonní zástupci) i dítě a probíhají buď přímo v budově střediska, nebo na OSPOD příslušných městských úřadů (terén). Během první konzultace jsou zákonní zástupci popřípadě zletilý klient seznámeni s Informovaným souhlasem, a to na základě zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. V případě, že mají zákonní zástupci zájem o další spolupráci, uzavírá se Smlouva o ambulantní spolupráci a následně je vypracován individuální výchovný plán, který zahrnuje speciálně pedagogický a terapeutický program cílený na potřeby klienta.

Součástí ambulantní péče je psychologické vyšetření, které je zaměřeno především na osobnostní profil klienta a které může významným způsobem objasňovat (dokreslovat) možné příčiny výchovných problémů. Dle potřeby klienta a povahy jeho problémy lze rovněž provádět i speciálně cílená vyšetření – např. na inteligenci, možnou depresivní symptomatiku, organické změny v centrální nervové soustavě, ale také i profesní orientaci (jako pomoc při výběru budoucího povolání).

V rámci ambulantní formy práce spolupracujeme se školami – formou individuálních konzultací, metodického vedení, práce s třídním kolektivem, účastí na případových konferencí či výchovných komisí. Pro školy v domažlickém regionu nabízíme ambulantní terapeutické skupiny. Více informací o konkrétních nabídkách zde.

Image - Image -