Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Divadlo

Každé dva měsíce internátní klienti SVP nacvičují divadelní představení, které před ukončením pobytu hrají pro své rodiče. Přípravy jsou náročné, děti se musí naučit několikastránkový text zpaměti, vyrobit vlastní kulisy a kostýmy a v neposlední řadě se často poprat i s vlastní trémou. Výsledné představení poté krom rodičů hrají střídavě také pro děti v mateřských či základních školách nebo v domovech pro seniory.