Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Co je a není Středisko výchovné péče

Jsme zařízení, ke kterému se ve společnosti váže několik předsudků i nepravd („je to pasťák, zavírají se tam nezvladatelné děti, je to vězení pro děti atd."). Důvody takových tvrzení mohou být různé, nejčastěji však takové názory pramení z neznalosti a zejména z obavy z problémů, se kterými pracujeme. A to jsou problémy výchovné. Hlavním záměrem našeho zařízení je totiž pomoci klientům (dětem, jejich rodinám, školám) při řešení a zvládání jejich problémů s chováním.Abychom vám pomohli vytvořit si jasnější představu o tom, co je středisko výchovné péče, jak pracuje, co od spolupráce s námi můžete očekávat, vyjádříme se k těm nejčastějším otázkám, se kterými se na nás zájemci o spolupráci obracejí.
 • S jak závažnými problémy s chováním svého dítěte se na vás můžu obrátit?
  Prakticky kdykoliv, kdy cítíte, že se potýkáte ve vztahu se svým dítětem s potížemi, se kterými si neumíte poradit. V některých případech může na narůstající obtíže upozornit škola, OSPOD.
 • S čím mi můžete pomoci?
  Se širokou škálou problémů – těmi nejčastějšími jsou nerespektování autority, agresivní chování, školní problémy, krádeže, lhaní, experimentování s návykovými látkami, problematické vztahy s vrstevníky a mnoho dalších. Po podrobné diagnostice vám také můžeme poskytnout kontakty na jiná odborná pracoviště, pokud charakter problému neodpovídá našemu zaměření.
 • Kdo nemůže být naším klientem?
  Do střediska nelze přijmout klienta se závažnými psychiatrickými diagnózami (schizofrenie, bipolární afektivní porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy) a problémového uživatele alkoholu a jiných psychoaktivních látek. 
 • Co pro mě spolupráce se střediskem znamená?
  Aktivní spolupráci s pracovníky střediska, dostavování se na předem sjednané schůzky, poskytování pravdivých informací, spolupodílení se na změnách a na hledání různých řešení. Fungujeme na principu dobrovolnosti, klienti uplatňují vlastní vůli při řešení problémů.
 • Co je to internátní pobyt?
  Jedná se o dobrovolný dvouměsíční pobyt vašeho dítěte ve středisku. Dítě zde tráví pracovní dny, na některé víkendy může odjet domů, jiné zase tráví ve středisku. Během pobytu plní povinnou školní docházku v naší škole, účastní se terapeutických skupin, pracovních, sportovních, relaxačních a dalších činností, které jsou zacílené na řešení problémových situací vztahujících se ke konkrétnímu klientovi.
 • Jak pracujeme s dětmi?

- dohoda s klientem, každý si vytýčí vlastní cíl, kterého se pak snaží postupně dosáhnout naplňováním jednotlivých dohod (např. cíl = budu mít více kamarádů, první dohoda může být = nebudu ostatním říkat přezdívkami)
- dodržování denního režimu a předem stanovených pravidel
- pravidelné vyhodnocování, vzájemné poskytování zpětných vazeb, poskytování pozitivní podpory
- poskytování nových zážitků, seznamování s různými druhy volnočasových aktivit
- snažíme se, aby se klienti u nás cítili pocity bezpečí i důvěry

 • Musí každé dítě projít internátním pobytem?
  Nemusí, v některých případech probíhá spolupráce jen ambulantní formou. Ale v případě, kdy ambulantní spolupráce není efektivní, je klientovi nabídnutý internátní pobyt ve středisku.
 • Kdy spolupráce končí?
  Spolupráci může kdykoli ukončit klient sám, může být také ukončena ze strany střediska. Takovým důvodem k ukončení je dosažení stanovených cílů, nebo nespolupráce ze strany klienta, neefektivnost spolupráce.
 • Domažlice jsou pro mě daleko, jak často k vám budu jezdit?
  Spolupráce ambulantní většinou zahrnuje pohovor s pracovníky střediska 1x měsíčně. Snažíme se však přiblížit naše služby klientům blíž, proto jezdíme do velkých měst v regionu cca 1x měsíčně (Klatovy, Tachov, Stříbro, Sušice, Horažďovice) – pohovory se mohou tedy konat zde. Internátní pobyt pak vyžaduje častější spolupráci – vyzvedávání dítěte na víkendové vycházky, účast na rodičovských skupinách, individuální pohovory s pracovníky střediska aj.
 • Platí se za vaše služby?
  Za ambulantní služby se neplatí, je-li klient na internátním pobytu, hradí se denně částka na ubytování a stravování stanovená zákonem. Přesné částky jsou uvedené v oddílu „internátní pobyt".


Máte-li další otázky, můžete se na ně informovat u pracovníků střediska telefonicky nebo elektronicky (více viz kontakty).