Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Škola ve středisku

Během internátního pobytu klienti navštěvují třídu při SVP. S dětmi pracujeme ve škole na základě tematického plánu, o který si žádáme při nástupu klienta na internátní pobyt kmenovou školu žáka.

Během docházky do základní školy při SVP mají klienti možnost prožít pozitivní zážitky ve škole, a to nejen díky individuálnímu přístupu učitele k jednotlivým žákům, ale zároveň také jeho citlivým přístupem. Velký vliv na školní úspěšnost má současně pravidelná každodenní příprava na vyučování v odpoledních hodinách. Probíhá čtyřicet pět minut, během které se děti připravují na druhý den, plní zadané domácí úkoly. Po celou tuto dobu je jim nápomocný odborný vychovatel. Během výuky a přípravy na vyučování získávají klienti okamžitě zpětnou vazbu o své školní práci, a to slovním ohodnocením.

V průběhu pobytu si vyučující SVP zve k individuálním schůzkám rodiče, aby je seznámila se školní prací a aktivitou jejich dítěte. Hodnoceno je samozřejmě i chování žáka.

V druhém měsíci si pak vyučující SVP zve třídního učitele popřípadě i jiné pedagogy z kmenové školy žáka. Důvodem je seznámení s prací žáka během výuky, s metodami, které se nám během internátního pobytu osvědčily. Domlouvá se případná spolupráce v následné péči po pobytu klienta.
Pro dítě je velice důležité, když za ním třídní učitel přijede, a to z důvodu, že právě školní problémy jsou nejčastějším důvodem umístění do SVP. Učitel má možnost během návštěvy s žákem mluvit a zjistit, jak se mu daří. Díky pravidelné školní přípravě si většina žáků vylepší své známky, a proto se mají i čím pochlubit. Zároveň děti často mile překvapí zájem učitele o ně.

Image -