Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Filozofie zařízení

Naším hlavním cílem je umožnit klientům, aby objevili a rozvíjeli pozitivní stránky své osobnosti, posilovali si sebevědomí, učili se navazovat a udržovat kvalitní prosociální kontakty. Práce našeho zařízení se opírá o několik zásad a principů:

  • Výchova - výchovu vnímáme jako morální a etickou věc; stavíme na základních hodnotách jako je slušnost, úcta a respekt k základním lidským hodnotám, autorita a její přijímání je morálním základem, respektování pravidel je opěrný bod pro děti, rodiče i pracovníky SVP.
  • Podpora - zapojení klientů – tj. dítěte i jeho rodičů do procesu změn, rodina je podporována jako celek.
  • Motivace - pracujeme s vnitřní motivací klientů - snažíme se o to, aby každý pochopil smysl toho, co dělá, vedeme děti k samostatnosti a k odpovědnosti za svoje rozhodnutí a chování.
  • Identita - budujeme dětskou identitu – podporujeme dítě v jeho osobním životním příběhu a vývoji.
  • Komunikace, řeč - rozvíjíme komunikační dovednosti dítěte – schopnost sdělit své přání, požadavky, názory, souhlas, nesouhlas.
  • Vzdělání - podporujeme vzdělávání dítěte – vytváříme pro každého efektivní metodu učení, každého podněcujeme ke zvýšení zájmu o vzdělávání se,
  • Zájmy - hledáme pro každého oblast, ve které může být úspěšný.