Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Cílová skupina


1) Děti a mládež od 3 do 18 let, případně do ukončení vzdělávání na výkon budoucího povolání (nejdéle do 26 let)

  • S problémy ve škole – nejčastěji neplnění školních povinností, narušování výuky, provokace, šikana (agresor i oběť), záškoláctví, problémy ve vztazích se spolužáky, problémy se sebeprosazením v kolektivu aj.
  • S problémy doma – nejčastěji nerespektování rodičů, narušené vztahy, krádeže, útěky aj.
  • V krizových životních situacích – životní ztráty, náročné životní situace aj.
  • S osobnostními problémy – ADHD, agresivita, emoční labilita, sebepoškozování aj.
  • S prekriminálními a kriminálními problémy – experimentování s návykovými látkami, krádeže, pohyb v nevhodné partě aj.

 

2) Rodiče/osoby odpovědné za výchovu


3) Pedagogičtí pracovníci, školy