Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

3. střediskový seminář

3. střediskový seminář
25. 8. 2022 proběhl již 3. střediskový seminář, tentokrát s tématem "Práce s rodinou". Oproti předchozím ročníkům se zvýšil jak počet účastníků, přibylo ale i aktivních vystupujících.

Z tohoto důvodu bylo nutné změnit místo konání, jelikož do Mařenky bychom se v takovém počtu již "nevešli". Místnost nám zapůjčil Městský úřad v Domažlicích, tímto velmi děkujeme za perfektní spolupráci a pomoc při organizaci dne. 

První část programu byla věnována prezentacím pracovníků našeho střediska. Prezentována byla témata:

  • Aktuálně řešené problémy, charakteristika klientely v letošním školním roce.
  • Sourozenecké konstelace. 
  • Kazuistiky, případy dobré praxe. 
  • Práce s rodinou ve SVP Domažlice.

 V druhé části programu vystoupili hosté, kterým tímto patří velké poděkování za jejich zajímavé a velmi přínosné vstupy:

  • OSPOD Tachov -  Bc. Petra Rabová, DiS. a Petra Rousová - Cochemský model soudní praxe v Plzeňském kraji.
  • ZŠ Holýšov - Mgr. Pavel Martínek - Kazuistiky.
  • DDÚ a SVP v Plzni - Bc. Karel Raška - Propojenost SVP, PMS a NNO Člověk v tísni. 

Celý den se nesl v příjemné atmosféře, zaznělo mnoho nových a podstatných informací. Již na místě jsme přislíbili uspořádání dalšího ročníku, pokud byste měli zájem o zařazení konkrétního tématu, neváhejte nás se svým nápadem kontaktovat. 

Děkujeme všem účastníkům a za rok se těšíme na viděnou.

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE: