Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Poděkování

Poděkování
Děkujeme za pomoc při obnovení ambulantního provozu SVP Domažlice Pirátské straně Domažlice za bezúplatné poskytnutí ochranných štítů.

Dále děkujeme Probační a mediační službě v Domažlicích (Ing. Librové) a Městskému úřadu v Horšovském Týně, sociálnímu odboru (Zdeněk Doktor, DiS.) za poskytnutí vhodných prostor pro konzultace s našimi klienty. Díky této pomoci se lépe daří zajistit bezpečný prostor pro klienty absolvující internátní pobyt v našem zařízení.